Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

27 juni 2023, Nyheter

Piteå och RISE fördjupar sitt samarbete

– En av våra främsta forskningsspetsar rör attraktiva livsmiljöer, där kultur utgör en essentiell del. Att vi nu vidareutvecklar samarbetet med Piteå kommun, som är en så stark kulturstad, känns därför fantastiskt roligt, säker Jannike Åhlgren, avdelningschef för Prototypande Samhälle.

Piteå och RISE fördjupar sitt samarbete

Några av anledningarna till att forskningsinstitutet RISE vill fördjupa sitt samarbete med Piteå kommun är att Piteå är en så stark kulturstad och att vi har kunskap och kompetens inom kompositer. Nu har de tecknat en gemensam avsiktsförklaring som syftar till att hitta områden för ömsesidig nytta genom forskning och innovation. – Vi har sedan tidigare ett väl fungerande samarbete genom ett flertal utvecklingsprojekt men genom att ta det här steget hoppas vi stärka samarbetet och samverkan ytterligare, säger Kata Nilsson, kommunalråd i Piteå kommun.

Samarbetet mellan Piteå Kommun och RISE kan innefatta forskning och innovation inom tekniska områden eller samhällsvetenskap. RISE verksamhet i Piteå finns inom avdelningarna Prototypande Samhälle, Bioraffinaderi och energi samt Polymer, fiber och komposit och ligger väl i linje med Piteå kommuns spetsområden. Bägge parter ser en stor potential i ett vidareutvecklat samarbete.

– Det känns väldigt bra och inspirerande att tydliggöra vårt samarbete med RISE genom en avsiktsförklaring. Jag är övertygad att vi kommer att åstadkomma många framtida innovativa lösningar tillsammans, säger Patric Lundström, kommunalråd Piteå kommun.

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar de till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

– En av våra främsta forskningsspetsar rör attraktiva livsmiljöer, där kultur utgör en essentiell del. Att vi nu vidareutvecklar samarbetet med Piteå kommun, som är en så stark kulturstad, känns därför fantastiskt roligt, säker Jannike Åhlgren, avdelningschef för Prototypande Samhälle.

– Det finns mycket spännande som händer i Piteå, inte minst inom kompositer, och vi ser att vi, genom vår kompetens inom forskning och innovation kan bidra till utvecklingen, säger Ingrid Bergqvist, avdelningschef Polymer, fiber och komposit på RISE.

Foto: Jacob Gabrielsson

Med på bilden från vänster: Kata Nilsson, kommunalråd Piteå kommun, Anna Malou Petterson, Enhetschef Hållbar resursomvandling RISE, Greta Wimander, Forsknings- och utbildningsstrateg Piteå Science Park, Jannike Åhlgren, avdelningschef för Prototypande Samhälle, Bioraffinaderi och energi RISE, Patric Lundström, kommunalråd Piteå kommun, Marie Lindgren Berglund, kommunikationsansvarig Piteå Science Park, Anna Sirkka, Forsknings-och affärsutvecklare RISE, Henrik Bucht, VD Piteå Science Park, Ingrid Bergqvist, avdelningschef Polymer, fiber och komposit RISE, Peter Mannberg, Enhetschef Kompositteknik RISE och Andreas Lind, kommunchef Piteå kommun

Fakta:

Piteå kommuns uppdrag är att leverera välfärd till invånarna, det vill säga ett hållbart och utvecklande samhälle där människor och näringsliv vill verka, leva och utvecklas. Piteå kommuns utpekade näringslivsspetsar är de kulturella och kreativa näringarna, besöksnäringen, gröna näringar, de skogliga näringarna samt miljöteknik och kompositer. Här byggs Europas största landbaserade vindkraftspark. Ett annat exempel är den utveckling som skett på Acusticum inom de kulturella och kreativa näringarna de senaste decennierna.

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 3 100 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 130-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

Fler liknande nyheter

Visa allt aktuellt

2023-08-17

Två spännande utbildningar till företag i höst

I samarbete med Berghs School of Commucation erbjuder vi två spännande utbildningar till företag i höst, Facilitering och AI i kreativa processer.

2023-09-20

Goda insikter nr 1

Nu startar vi upp en serie av nyhetsbrev där vi kommer att dela med oss mindre av nyheter men mer av vår vardag och de insikter och reflektioner vi får i vårt arbete och i mötet med andra. Häng med! Prenumerera på brevet via vår sida på L…

2023-09-18

ForskarFredag i Piteå 2023

Nu är det snart dags för årets upplaga av ForskarFredag – veckan som vill få dig att upptäcka hur spännande forskning är.

Visa allt aktuellt