Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

30 augusti 2022, Nyheter

Stort intresse för att testa hållbara kompositmaterial i Piteå

I september 2021 invigdes Sveriges första testbädd för hållbar komposittillverkning hos forskningsinstitutet RISE i Piteå. Nu när första halvåret sedan invigningen summeras visar resultatet att det har gått långt över förväntan.

Stort intresse för att testa hållbara kompositmaterial i Piteå

I september 2021 invigdes Sveriges första testbädd för hållbar komposittillverkning hos forskningsinstitutet RISE i Piteå. Nu när första halvåret sedan invigningen summeras visar resultatet att det har gått långt över förväntan.

– ­­Vi har kört nära 600 timmar i testbädden under första halvåret och det är dubbelt så mycket som vi hade budgeterat för. Det ser bra ut även för det kommande halvåret, säger David Engberg, projektledare på RISE.

Det är totalt 12 projekt som har utförts i testbädden varav ett större projekt med hög teknikmognadsgrad. Idag kännetecknas kompositindustrin i Sverige av flexibilitet och låga volymer till exempelvis flyg och marina industrier. Syftet med testbädden är att stötta fler industrier, som till exempel fordonsindustrin, till att ta nästa steg och utveckla hållbara kompositkomponenter som är lätta och energieffektiva och därmed har ett minskat klimatavtryck.

– Vi ser just nu ett ökat intresse från biltillverkare som är intresserade av att göra sina elbilar lättare för att öka räckvidden, säger Daniel Berglund.

Under närmare 50 år har det byggts upp ett kluster av kompositföretag runt Piteå, och sedan närmare 30 år har forskningsinstitutet RISE varit verksamma där. Den samlade kompetensen och de resurser som finns på området, är på många sätt unikt i Norden. För att bevara och utveckla kunskapen och resurserna som byggts upp under så lång tid, bildades 2017 Swedish Composite Innovation Cluster (SWE-CIC). SWE-CIC består idag av åtta verksamma partners, inklusive RISE.

– Det är en stor fördel att testbädden finns i den här miljön där vi har företag med en mix av kompetenser och där vi på RISE fungerar som en teknikutvecklare, säger Daniel Berglund.

– Testbädden skapar förutsättningar för positiva synergieffekter även lokalt med nya etableringar i Piteå och avknoppningar från våra lokala företag. Nu kan företagen testa och utvärdera sina idéer på ett kostnadseffektivt sätt och det kommer att generera affärer framgent, säger Linnea Assmundson, innovationsledare på Piteå Science Park.

Nästa steg för testbädden är att bli mer etablerade på Europamarknaden.

– Vårt mål är att få fler EU-finansierade projekt och utveckla en unik innovationsmiljö för hållbara kompositer som inom två år kan konkurrera med ledande testbäddar i Europa och därigenom attrahera fler europeiska kunder, säger Daniel Berglund.

Mer information om testbädden för hållbar komposittillverkning

RISE testbädd för hållbar komposittillverkning är unik i sitt slag i Norden och en viktig komponent i industrins omställning. Anläggningen ger företag och forskare helt nya möjligheter att testa och demonstrera hållbara material, tekniker och tillverkningsprocesser för framtiden. Hjärtat i testbädden utgörs av en servohydraulisk press från den svenska tillverkaren AP&T. Den 160 ton tunga pressen är framtagen specifikt för högvolymstillverkning av fiberkompositer, har en presskapacitet på 1200 ton och är digitaliserad för att kunna följa tester och ta del av utfall på distans. Testbädden innefattar hela kedjan, från råmaterial till färdig produkt.

Besök webbplats

Faktaruta Swedish Composite Innovation Cluster/SWE-CIC

SWE-CIC samlar norra Sveriges experter inom fiberkomposit. Under närmare 50 år har det byggts upp ett kluster av kompositföretag i Öjebyn utanför Piteå, och sedan närmare 30 år har forskningsinstitutet RISE varit verksamma där. Den samlade kompetensen och de resurser som finns på området, är på många sätt unikt i Sverige och Norden. För att bevara och utveckla kunskapen och resurserna som byggts upp under så lång tid, bildades 2017 Swedish Composite Innovation Cluster (SWE-CIC). SWE-CIC består idag av åtta verksamma partners, inklusive RISE. Målet är att samverka för att skapa framtidens hållbara kompositprodukter.

 

Fler liknande nyheter

Visa allt aktuellt

2024-03-01

Polarbröd och Go Business utforskar möjligheter runt brödspill 

Polarbröd tar i samarbete med Go Business hjälp av kreatörer för att utforska hur spill från Polarbröds bagerier kan omvandlas till nya användbara idéer, tjänster och produkter.

2024-02-07

Kulturfrukost Luleå & digitalt

Jobbar du inom kulturella och kreativa branscher, eller inom någon annan bransch och är nyfiken på kulturbranschen? Då är Kulturfrukost mötesplatsen för dig!

2024-02-20

Goda insikter nr 5

Vad har Acusticum i Piteå och Silicon Valley i USA gemensamt? Jo, de är båda viktiga satsningar för den gröna omställningen här uppe i norr.

Visa allt aktuellt