SWE-CIC

Swedish Composite Innovation Cluster
I nästintill 50 år har klustret SWE-CIC stadigt utvecklats för en samlad kompetens med breda och djupa resurser inom komposit. Inom klustret finns Piteå Science Park som aktör där vi faciliterar för stimulerande innovation, hållbar samverkan och ett starkt nätverk. Vi är med och stöttar för ett kontinuerligt lärande och fortsatt utveckling av hållbara unika produkter. Våra insatser för klustret är att underlätta och stötta med intention att skapa goda förutsättningar för innovationer och affärsutveckling.

Just nu etableras en innovationsmiljö för klustret i Öjebyn, utanför Piteå, som byggs enligt 4.0 standard. Miljön är öppen och tillgänglig för industrin i form av testning och utveckling av nya processer, produkter samt tjänster. Här finns möjlighet att bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt. Innovationsmiljön erbjuder en robotcell bestående av två industrirobotar för fiberlindning och mekanisk bearbetning. Dessutom tillkommer en unik hydraulisk press som levererar en betydligt mer avancerad teknik än vanliga pressar.

Medlemmar inom klustret består i dagsläget av ABB, Composite Service, Gestamp HardTech, PODCOMP, Blade Solutions, PTC, RISE ETC.

SWE-CIC är ett EU-projekt som finansieras av Europiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Piteå kommun, Piteå Näringsfastigheter, Sparbanken Nord, Tillväxtverket samt Längmanska företagsfonden.

För mer information: www.SWE-CIC.se
Kontakt: Ulf Westerberg Innovationsledare ulf.westerberg@piteasciencepark.se
Tel: 070 537 22 00